Sire: Может быть ссылка Папа Папа Бабушки-старушки
Дедушки
Мама Папа
Мама
Мама Ещё хто-то Дедушка
Мама
Папа Бабушка
Дедушка
Можно написать жирным: Мама Мама Ещё
Ещё
Папа Ещё
Ещё
Папа Папа Ещё кто-то
Кто-то
мама Кто-то
Кто-то